Biuletyn Informacji Publicznych PUP Wałbrzych

Aktualnie znajdujesz się na:

KFS – KONKURS NR 1/2023 – nabór wniosków o przyznanie środków w ramach priorytetów ustalonych przez MRiPS na rok 2023.

Informujemy, że dnia 06.02.2023 r. o godz. 7.30 rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2023.

Informujemy, że dnia 06.02.2023 r. o godz. 7.30 rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2023.
Nabór prowadzony będzie do dnia 08.02.2023 r. do godz.15.30. 

Poniżej zamieszczone zostały zasady konkursu oraz dokumenty niezbędne do sporządzenia wniosku o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

WAŻNE!

    • Z uwagi na nowe priorytety wydatkowania środków KFS zmianie uległ wniosek oraz Załącznik Nr 1 do wniosku  pn. „Szczegółowe informacje dotyczące priorytetów wydatkowania środków KFS w roku 2023”, który stanowi integralną część wniosku.

    • Przygotowując do wniosku uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia dla każdego uczestnika, Wnioskodawcy winni uwzględniać wymagania wynikające z określonego priorytetu. Wymagania te opisane zostały odrębnie dla każdego priorytetu.

    • W przypadku pytań związanych z zasadami udzielania wsparcia ze środków KFS, bądź pojawiających się wątpliwości co do sposobu wypełnienia wniosku, informacji udzielają pracownicy Wydziału Szkoleń pod numerem telefonu 74 84 07 386 lub osobiście na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego (pok. nr 9 – parter), ale w tej sytuacji należy uzgodnić telefonicznie (74 84 07 386) termin i godzinę, w jakim Pracodawca chciałaby przedstawić swoje wątpliwości lub problemy związane z wypełnieniem wniosku oraz pozostałych dokumentów.

Założono, że wskazaną powyżej pomoc będzie można uzyskać tylko do dnia 03.02.2023 r.

Metadane

Data publikacji : 20.01.2023
Data modyfikacji : 20.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Słabicka Wydział Szkoleń
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Słabicka Wydział Szkoleń
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Słabicka

Opcje strony

do góry