BIP


Pocket PC
wersja tekstowa

2016

Lp. Przedmiot Data ogłoszenia Numer ogłoszenia Akcja
1 „Dostawa materiałów biurowych oraz papieru do urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu” 14.04.2016 Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro WIĘCEJ
2 „Szkolenie dla kierowców - usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych” 15.04.2016 Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.0000 euro WIĘCEJ
3 "Usługa wykonania badań lekarskich i psychologicznych z zakresu medycyny pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu" 25.05.2016 Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro WIĘCEJ
4 "Usługa szkoleniowa pn. „Stolarz – montażysta mebli wraz z modułem - rysunek techniczny” 22.08.2016 Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro WIĘCEJ
5 „Szkolenie dla kierowców - usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych” 27.09.2016 Zamówienie na usługi społeczne (poniżej równowartości 750.000 EURO) WIĘCEJ
6 "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu" 17.10.2016 Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro WIĘCEJ