Biuletyn Informacji Publicznych PUP Wałbrzych

Platforma Przetargowa

Uwaga ! Wdrożenie Platformy Przetargowej

Informujemy wszystkich Wykonawców, zainteresowanych współpracą w zakresie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu postępowań o zamówienia publiczne, iż ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, od 23 czerwca 2021 roku, uruchamiamy Platformę Przetargową służącą do realizacji procedur przetargowych.

Dostęp do Platformy Przetargowej dla Wykonawców jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

Platforma będzie podstawowym narzędziem do komunikacji z Wykonawcami oraz posłuży Wykonawcom do składania ofert w realizowanych przez nas postępowaniach.

Cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz bezpieczeństwa przekazu danych.

Przy pomocy Platformy realizowane będą zarówno postępowania prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (obowiązkowa elektronizacja dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych), jak i postępowania dla zamówień nieobjętych tą ustawą, tj. tych które prowadzone będą w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielania zamówień publicznych.

Wykonawcy składający oferty w postępowaniach ustawowych o wartości powyżej 130.000 zł. muszą posiadać podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpis zaufany lub podpis osobisty.

Do składania ofert w postępowaniach regulaminowych podpis elektroniczny nie będzie wymagany.

Zasady składania ofert każdorazowo opisane będą w dokumentach związanych z poszczególnymi zamówieniami. Ponadto na Platformie zapewniony zostanie dostęp do:

  • wsparcia technicznego pod numerem telefonu i adresem e-mail wskazanym w zakładce KONTAKT;

  • instrukcji dla użytkowników w plikach PDF oraz w formie filmików instruktażowych.

Dostęp do Platformy Przetargowej dla Wykonawców znajdą Państwo pod adresem:

https://walbrzych-praca.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html


 


 

Metadane

Data publikacji : 22.06.2021
Data modyfikacji : 22.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Beczek Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Beczek

Opcje strony

do góry