Biuletyn Informacji Publicznych PUP Wałbrzych
Lp. Przedmiot Data ogłoszenia Numer ogłoszenia
1 "Świadczenie kompleksowej usługi porządkowej obiektu siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5B oraz siedziby archiwum podręcznego przy ul. Słowackiego 7" 27.11.2019 Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2 "Remont trzech toalet Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z przystosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych" 14.11.2019 Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
3 "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu" 10.11.2019 Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.
4 "Remont trzech toalet Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z przystosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych" 31.10.2019 Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.
5 „Usługa wykonania badań lekarskich i psychologicznych z zakresu medycyny pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu” 24.05.2019 Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.
6 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu” 04.04.2019 Zamówienie na usługi społeczne (poniżej równowartości 750.000 EURO)
7 "Szkolenie dla kierowców autobusu" 29.03.2019 Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.
8 "Szkolenie dla kierowców samochodu ciężarowego" 26.03.2019 Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.
do góry